• slide01
  • slide02
  • slide03
  • slide04
  • slide05
  • thumb01
  • thumb02
  • thumb03
  • thumb04
  • thumb05

宽敞的中央厨房,为派对和料理教室提供了很大的便利。

拥有各种餐具、杯具、烹饪器具,增添厨艺乐趣。大家坐在高脚凳上围着中央厨房干杯!这里是大家可以随意坐在一起的地方。

PageTop